Wednesday, June 12, 2019

Teknik Penyoalan Dalam Rancangan Pengajaran Harian (RPH)
KOLEJ SASTERA DAN SAINS

SGDK 3264 PEDAGOGI PERDAGANGAN DAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
TUGASAN INDIVIDU : MICRO TEACHING (6.1a Cara Memulakan Perniagaan )

DISEDIAKAN OLEH :
MUHAMAD NASHIR BIN KHAIRUDIN (228962)

DISEDIAKAN UNTUK :
DR NORAZLINDA BINTI SAAD

TARIKH HANTAR :
30 NOVEMBER 2015


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran                   :        Perdagangan
Tingkatan                           :        4 Aktif
Bilangan pelajaran             :        30 orang
Tarikh                                 :       30 November 2015 (Isnin)
Masa                                   :       10.15 – 10.25 pagi (10 minit)
Tema                                   :       Cara Memulakan Perniagaan
Subtema                              :       Memulakan perniagaan sendiri dan diundang.
Hasil Pembelajaran             :      Pada akhir pembelajaran dan pengajaran pelajar akan dapat:
                                                                                                        i.            Menyatakan dua daripada lima cara memulakan perniagaan.
Prasyarat                              :      Pada amnya, para pelajar telah didedahkan dengan apa itu                                                           perniagaan dan bagaimana ingin mengaplikasikan dalam kehidupan.
Bahan bantu  mengajar       :            i.       Papan putih
                                                           
                                                         


LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

LANGKAH
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
CATATAN/NILAI/
BBM
TEKNIK PENYOALAN
(10 minit)


  1. Guru menulis Perkataan perniagaan di atas papan putih supaya pelajar tahu tajuk apa yang dibincangkan.
  2. Guru meminta pelajar berkongsi mengenai kefahaman mereka dengan perniagaan. Masa diberikan selama 5-10 saat untuk berfikir.
  3. Guru bertanyakan soalan kepada pelajar mengenai pelajaran yang sudah belajar.
  4. Guru meminta murid mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan perniagaan.
i.                    Papan putih


Refleksi:
  1.   
Ulasan Pensyarah / Guru Pembimbing:
Sedikit Huraian :

Untuk teknik penyoalan ini memerlukan kita berinteraksi dengan pelajar. Soalan-soalan yang sesuai adalah digalakkan bagi memastikan berlaku komunikasi dua hala berlaku antara pelajar dan guru.

Respon dari pelajar menunjukkan tahap pemahaman mereka dalam pembelajaran guru. Jadi guru perlu berikan soalan yang sesuai dan jelas bagi melihat tahap pemahaman pelajar terhadap topik yang dibincangakan dalam kelas.

Dalam teknik ini guru perlu mengawal kelas dan memastikan soalan, seperti dalam rph di atas. Kita dapat lihat guru menulis di papan putih dan meminta pandangan pelajar mengenai tajuk yang ingin dibincangkan. Seterusnya mendengar pandangan pelajar serta menjelaskan tajuk tersebut untuk kefahaman satu kelas.

Selamat maju jaya dan semoga bermanfaat.
No comments:

Post a Comment