Sunday, April 3, 2016

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )___________________________________________________________________________
SGDK3264 PEDAGOGI PERDAGANGAN DAN PENGAJIAN PERNIAGAAN
_____________________________________________TUGASAN                            : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
NAMA PENSYARAH         : DR. NORAZLINDA BINTI SAAD
TARIKH HANTAR             : 29/10/2015
NAMA PELAJAR                : MUHAMMAD HAFIZ BIN CHE AZIZ 
                                                  MUHAMAD NASHIR BIN KHAIRUDIN 
                                                  MUHAMMAD WAHYUDIN BIN DOLAH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
  
Mata pelajaran                 : Perdagangan
Tingkatan                         : 4 UUM
Bilangan Pelajar               : 18 orang
Tarikh                               : 29 Oktober 2015 ( Khamis)
Masa                                : 10.00 – 10.20 pagi (20 minit)
Tema                                : Unsur Perdagangan
Subtema                          : Maksud Perdagangan, Maksud    Perniagaan, Bantuan Perniagaan, Kaitan                                              Pengeluaran, Perdagangan, dan Perniagaan.
Hasil Pembelajaran          : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran pelajar akan dapat:
i.    Memahami maksud skop perdagangan.
ii.  Mengetahui perbezaan antara perdagangan dengan perniagaan.
iii.Menyenaraikan bantuan perniagaan
iv.Menerangkan peranan insurans, perbankan, pengangkutan pergudangan, komunikasi, pengangkutan, dan promosi.
v. Menyatakan hubungkait antara perdagangan dengan bantuan perniagaan.
vi.Menjelaskan hubung kait antara pengeluar, perniagaan dan perdagangan.    
                                 
Prasyarat                         : Pada amnya, pelajar-pelajar

Bahan Bantu Mengajar   : i.          Papan putih
                                          ii.         Kotak dan barang industri kecil dan sederhana
                                          iii.        Kertas A4
                                          iv.        Bala
                                          vi.        Buku teks      
           
Penerapan Nilai               :LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

LANGKAH
ISI PELAJARAN
AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
CATATAN/NILAI/BBM
Set Induksi
(5      minit)

i.                    guru bertanya kepada pelajar mengenai tajuk yang lepas.
ii.                  Guru bersoal jawab dengan murid.

-

Langkah 1
(3 minit)

Maksud industri kecil dan sederhana
i.                    Pelajar diminta memberikan pandangan dan berkongsi pengetahuan mengenai perdagangan dan perniagaan mengikut kefahaman mereka.
ii.                  Guru memberi penerangan dengan jelas maksud perdagangan dan perniagaan dengan memberi contoh yang sesuai.
.

Buku teks

Gambar

Langkah 2
(5 minit)

Bantuan perniagaan
i.                    Beberapa orang pelajar diminta membantu guru membaca beberapa bantuan perniagaan yang terdapat di dalam buku teks.
ii.                  Guru menerangkan bantuan-bantuan tersebut dengan lanjut.
iii.                Pelajar merujuk buku teks sambil mendengar penerangan dari guru.
iv.                Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.


Papan putih


LANGKAH

ISI PELAJARAN

AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN
CATATAN/NILAI/BBM


Langkah 3
(7 minit)

Kegiatan industri kecil dan sederhana
i.                 Guru memaparkan video  kegiatan industri kecil dan sederhana kepada pelajar.
ii.               Guru meminta pelajar berkongsi  pemahaman berdasarkan video yang telah dipaparkan.
iii.             Guru menerangkan secara secara ringkas pengeluaran, perdagangan dan perniagaan.
iv.             Guru bersoal jawab dengan pelajar tentang contoh pengeluaran, perdagangan , dan perniagaan

Video

Kertas A4

Langkah 4
Pengukuhan
(7 minit)

i.                 Guru mengarahkan pelajar mencabut sehelai kertas di balang.
ii.               Pelajar diminta melukis apa yang tertulis di kertas tersebut.
iii.             Pelajar lain diminta meneka
iv.              Gambar yang dilukis tersebut.

Balang

Kertas

Penutup
(3 minit)

i.                 Guru memberi latihan kepada pelajar dan meminta pelajar untuk dihantar pada hari esok.
ii.               Guru memuji penglibatan  pelajar dalam pelajaran hari ini.Refleksi:
No comments:

Post a Comment